Đang tải... Vui lòng chờ...
Tỷ giá
Vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
 
Mua vào
Bán ra
SJC
36.550
36.730
(Nguồn www.sjc.com.vn)
Ngoại tệ
 
Mua vào
Bán ra
USD
22,735.00
22,805.00
JPY
205.09
209.01
(Nguồn vietcombank.com.vn)
Lượt truy cập
DANH SÁCH SẢN PHẨM CỦA CPC

Xin mời nhập nội dung...

                                     

  • DANH MỤC SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

 

Antioxidants

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

1210

Complete B and C Caplets

All B with C

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2837

Alpha Lipoic Acid 250 mg. Vegetable Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0416

Bilberry 80 mg. Tablets (25% anthocyanadins)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0783

C Crystals (8 oz.)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0378

Citrus Bioflavanoids 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1921

Co Enzyme Q-10 50 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0632

Cysteine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2129

Grapeseed Extract 50 mg. Tablets (Activin)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2505

Vitamin E (Synthetic) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

 

Digestive Aids

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

0355

Acidophilus with Pectin

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0640

Charcoal Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2106

Oat Bran 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1477

Pancreatin 1000 mg. E.C. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0477

Papaya Enzyme Chewable Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0648

Spirulina 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Eye Health

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

2468

Eye Vite Extra Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1610

Eye Vite Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2258A

Eye Vite Tablets with Lutein

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0430

Rutin 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2505

Vitamin E (Synthetic) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

Heart & Cardio

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

1921

Co Enzyme Q-10 50 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2490

Fish Oil 1000 mg. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3590

Fish Oil 1200 mg. E.C. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

Herbs

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

0541

Alfalfa 520 mg. Tablets (8 Grain)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0526

Alfalfa 650 mg. Tablets (10 Grain)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0349

Aloe Vera 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

4101

Asparagus 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0179

Bee Pollen 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1289

Bee Pollen Pellet Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0517

Bee Propolis Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0416

Bilberry 80 mg. Tablets (25% anthocyanadins)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2054

Black Cohosh 40 mg. Tablets (2.5% Triterpene Glycoside)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0491

Brewer's Yeast 650 mg. Tablets (10 Grain)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1350

Cat's Claw 350 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1804

Cayenne Pepper 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2320

Chamomile 560 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0947

Chickweed 450 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2321

Dandelion Root 140 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1872

Devil's Claw 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3132

Dogwood Extract 450 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0843

Dong Quai 530 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0841

Echinacea 400 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2853

Eleuthero (Siberian) 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0390

Eye Bright 470 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0573

Feverfew 380 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1100

Fruit & Fiber Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2249

Garlic (Deodorized) 580 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2256

Garlic 400 mg. E.C. Tablets (4000 Allicin)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0303

Garlic and Parsley Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1811

Ginger Root 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0270

Ginkgo Biloba (24% Ginkgosides) 60 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0158

Ginseng (Korean) 520 mg. Capsules (8 Grain)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0922

Golden Seal Root 470 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0990

Gotu Kola 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1795

Grape Seed Extract 60 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2129

Grapeseed Extract 50 mg. Tablets (Activin)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2095

Green Tea (50% Catachins) 150 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0496

Guarana 800 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1823

Hawthorne 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2053

Horse Chestnut 375 mg. Tablets (20% Aescins)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2257

Kava Kava 150 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2055

Kava Kava 250 mg. Tablets (30% kava lactones)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2106

Oat Bran 1000 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2619

Olive Leaf Extract (20% Oleurpeins) 150 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1496

Pycnogenol 25 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1581

Red Clover Blossom 430 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2501

Saw Palmetto Berry 160 mg. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0881

Saw Palmetto Berry 227 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1922

St. John's Wort 300 mg. Capsules (0.3% Hypericin)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2620

Tribulis Terestris 40% 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2551

Valerian 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0054

Yohimbe 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2325

Yucca 450 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2869

Glucosamine & MSM 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2451

Glucosamine & Chondroitin Tablet

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3169/3199

Glucosamine 1000mg Tablet

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1825A

Glucosamine Sulfate 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1825

Glucosamine Sulfate 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2298

MSM (Methylsulfonylmethane) 1000 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2424

SAMe 200 mg. E.C. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2438

SAMe 400 mg. E.C. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Men’s Health

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

2567

Ultra Men's Time Released Multi

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1728

DHEA 25 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1732

DHEA 50 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0881

Saw Palmetto Berry 227 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0054

Yohimbe 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2325

Yucca 450 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Minerals

Items #

 

Description

Brand Comparision

 

Packaging

 

Made in

0927

Calcium 600 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1552

Calcium 600 mg. + D Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2569

Calcium (Citrate) 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0829

Calcium 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1551

Calcium 500 mg. + D Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0345

Calcium 250 mg. with D Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0221

Calcium Gluconate 10 Grain (648 mg.) Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0218

Calcium Lactate 10 Grain (648 mg.) Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0333

Calcium Magnesium Zinc Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0527

Chromium (GTF) 200 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1696

Chromium (Picolinate) 200 mcg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1562

Chromium (Picolinate) 200 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0950C

Ferrous Sulfate 5 Grain Tablets (Film Coat Green)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0338

Magnesium 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0758

Magnesium 200 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0294

Magnesium 30 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0738

Manganese (Gluconate) 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0284

Potassium (Gluconate) 99 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0562

Selenium 100 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2100

Zinc 23 mg. (Cherry) Lozenges

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0097

Zinc (Gluconate) 10 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0713

Zinc (Gluconate) 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0159

Zinc (Gluconate) 30 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1088A

Zinc 13.3 mg. with C 100 mg. Lozenges

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Multivitamins

 

 

Items #

 

Description

Brand Comparision

 

Packaging

 

Made in

3525

MultiVites With LuteinTablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

3657

MultiVites Jr. Chewable Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3529

MultiVites Perform

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

3528

MultiVites Senior With Lutien Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2642S

Animal Vitamin & Mineral Chews Complete - Orange

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1663

Animal Vitamin Chews - 5 Citrus Flavors

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2645S

Animal Vitamin Chews Complete - Orange

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1221

Animal Vitamin Chews With Iron - 3 Citrus Flavors

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1596

Geri-Vites

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2567

Ultra Mens Time Released Multi

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2559

Ultra Womens Multi

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0719

Myaplex Multi-Vitamin Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2468

Eye Vite Extra Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2258A

Eye Vite Tabs with Lutein

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0172

Daily Vitamins - Film Coat

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0945

Daily Vitamins - Sugar Coat

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0171

Daily Vitamins With Iron - Film Coat

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0946

Daily Vitamins With Iron - Sugar Coat

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0928

Stress Formula 500 Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0930

Stress Formula 500 With Iron Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0929

Stress Formula 500 With Zinc Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1954

Prenatal OTC Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1579

Theravites With Minerals

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1314

Multi M Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0722

Super 75 Tablets (Natural E)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

Nutritional Support

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

3256

Cod Liver Oil Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0263

PABA 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0024

Royal Jelly 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

 

Protein & Aminos

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

2442

Soy Protein Powder - Vanilla (1 lb.)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2562

Whey Protein Powder Packets - Chocolate (76 gm.)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2228

Acetyl-L-Carnitine 250mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1184

Amino Acid 1000 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1390G

Amino Acid 1500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1399

Amino Acid 2000 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0851

Amino Acid 300 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0265

Amino Acid 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0900

Amino Acid 700 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2484

Calcium Pyruvate 750 mg. with DHA 5 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1915

Creatine 700 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2560

Creatine Powder (2.2 lb.)

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1712

DL-Methionine 200 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0242

DL-Methionine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1048

DL-Phenylalanine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0408A

Glutamic Acid 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0493

Glutamine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1195

Inosine 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1275

L-Arginine - Ornithine Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2401

L-Arginine 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0499

L-Carnitine (Tartrate) 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0632

L-Cysteine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0476

L-Lysine HCl 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0832

L-Ornithine HCl 500 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0684

L-Phenylalanine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2080

L-Taurine 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0320

Soy Protein Powder - Unflavored (1 lb.)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

Vitamin A, E and D

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

2839

Vitamin A 8,000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

3605

Vitamin E (Natural) 1000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0222

Vitamin E (Natural) 200 I.U. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0223

Vitamin E (Natural) 400 I.U. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3604

Vitamin E (Natural) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2633

Vitamin E (Synthetic) 1000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2674

Vitamin E (Synthetic) 200 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2505

Vitamin E (Synthetic) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

 

Vitamin B

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

1210

Complete B and C Caplets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0178

Complete B and C Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0500

B Complex 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1210

B Complex 50 mg. with C-500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0009

B-1 (Thiamine HCl) 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0010

B-1 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0069

B-1 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0852

B-1 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0016

B-1 500 mg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0035

B-12 (Cyanocobalamin) 50 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0036D

B-12 100 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

1049

B-12 1000 mcg. Sublingual Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0437

B-12 1000 mcg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0007

B-12 1500 mcg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0726

B-12 2000 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0037N

B-12 250 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0042

B-12 500 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0051G

B-2 (Riboflavin) 25 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0055G

B-2 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0051A

B-2 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0028

B-6 (Pyridoxine HCl) 25 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0030

B-6 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0201

B-6 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0029

B-6 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0262

B-6 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0618

B-6 500 mg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0312

Biotin 300 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0494

Biotin 600 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0589

Biotin 800 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0156

Folic Acid 400 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0261

Folic Acid 800 mcg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0012

Niacin 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1408

Niacin 400 mg. Timed Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0011

Niacin 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0053

Niacin 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0580

Niacin 500 mg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0014

Niacinamide 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0013

Niacinamide 50 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0102

Niacinamide 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0032

Pantothenic Acid 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0614

Pantothenic Acid 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0264

Pantothenic Acid 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2839

Vitamin A 8,000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

3605

Vitamin E (Natural) 1000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0222

Vitamin E (Natural) 200 I.U. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0223

Vitamin E (Natural) 400 I.U. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

3604

Vitamin E (Natural) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2633

Vitamin E (Synthetic) 1000 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2674

Vitamin E (Synthetic) 200 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2505

Vitamin E (Synthetic) 400 I.U. Softgels

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

 

Vitamin C

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

0004

C 100 mg. Chewables

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0001

C 100 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0318

C 1000 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0552

C 1000 mg. Time Released Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0498

C 1000 mg. Time Released with Rose Hips Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0319

C 1000 mg. with Rose Hips Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0544A

C 1500 mg. Time Released with Rose Hips Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0005

C 250 mg. Chewables

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0002

C 250 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0077

C 250 mg. with Rose Hips

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0006

C 500 mg. Chewable Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0003

C 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

1543A

C 500 mg. Time Released Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0409A

C 500 mg. Time Released with Rose Hips Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0003T

C 500 mg. Timed Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0233

C 500 mg. with Rose Hips

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0612

C Complex 1000 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0369

C Complex 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0783

C Crystals (8 oz.)

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

00125

Super B Complex

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Weight Loss

 

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

1829

Amino Fat Burner Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2140

Chitosan 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2903

Metabo EF Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2930

Phase 2 Carb Blocker Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2693

Apple Cider Vinegar 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2617

Xeta-Cal Ephedrine Free Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

0777

Glucomannon 500 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

 

 

Women’s Health

Items #

Description

Brand Comparision

Packaging

Made in

3663

Femoven Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

3482

Femoven PM Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2559

Ultra Women's Multi

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

0173

Gelatin 10 Grain Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2888

Soy Isoflavone Menopause 55 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2951

Black Cohosh 20 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

2180

Horse Chestnut Extract Leg Health 300 mg. Capsules

N/A

30, 60, 100/bottle

-   

USA

2176

Soy Ipriflavone 200 mg. Tablets

N/A

30, 60, 100/bottle

 

USA

 

Nếu Quí khách quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào trong danh mục trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TM – DƯỢC PHẨM PHÚ VINH

  • Địa chỉ: A8, Lô 9, Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 3640 4435 – Fax: 04 2246 0113

(Hot lines: 0982150170 )

Email: phuvinh0708@vnn.vn

Để nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm mà Quí khách quan tâm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quí khách!

Trân trong,

CÔNG TY TNHH TM – DƯỢC PHẨM PHÚ VINH

 

 

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Hiền
ĐT: 0988683029
Email: minhhien.pv@gmail.com
Đăng ký nhận email